Често задавани въпроси

Имате въпрос? Преди това прегледайте

Най-често задаваните въпроси

Един цикъл на RTT включва кратка опознавателна среща, терапевтична сесия и период на лична трансформация. Има два варианта за провеждане на сесията – онлайн или на живо в офиса на терапевта. Срещите преди и след сесията се провеждат онлайн и/или по телефона.

Една RTT сесия трае около 2 астрономически часа.

Терапевтът въвежда клиента в състояние на релаксация. Това дава възможност на клиента да разгледа сцени от миналото, които са ключ към разбиране на настоящето. С помощта на терапевта клиентът безопасно се докосва до своите най-дълбоки емоции и осъзнава изградените във времето деструктивни начини на мислене, водещи до нежеланите състояния, с които се е налагало да се справя до момента.

В зависимост от същността на темата може да са необходими от една до три сесии. При някои разстройства на храненето, например, може да са необходими повече от три сесии.

От кои RTT програми мога да избирам?

Предлагам 21-дневна и 28-дневна RTT програма.

Още по време на RTT сесията клиентите изграждат позитивна настройка и усещат емоционално облекчение, защото постигат яснота какво точно ги е саботирало и тормозило толкова дълго време. Тъй като всеки човек е уникален, има няколко начина да се усети настъпващата промяна: веднага или още на следващия ден, постепенно във времето, когато се осъзнае, че нежеланите емоционални, мисловни и/или поведенчески модели са заменени с нови градивни модели.

Да! Която и RTT програма да изберете, тя продължава поне 21 дни – време, достатъчно да формирате и затвърдите нов градивен начин на мислене.
По време на RTT програмата постепенно започвате да усещате промени в своето поведение и начина, по който се чувствате, а това Ви мотивира още по-активно да поддържате новия си начин на мислене, като с времето трансформирате и начина си на живот.

Да, може да се уточни час за консултация след запитване на мейл: info@antoanetadimova.bg.
Таксата за насрочената консултация предварително се заплаща по банков път с превод към посочената от терапевта сметка и се ползва като гаранция за спазване на уговорената среща. Ако клиентът след това се запише за някоя програма, цената за първоначалната консултация се приспада от цената на избраната програма.

Датата може да се промени, като се съобрази и със заетостта на терапевта, но това трябва да стане не по-късно от 48 часа преди уговорената сесия.

Таксата за сесията/за програмата се заплаща по банков път с превод към посочената от терапевта сметка.
Таксата се заплаща предварително преди RTT сесията или преди започване на избраната RTT програма.

  • Ще ти покажа как да преработваш различни емоции и/или поведения, които се проявяват в ежедневието ти.
  • Ще се научиш как да се саморегулираш ефективно чрез релаксация и благодарение на доброто разбиране на твоите чувства и мисли.
  • Ще проследяваме личната ти трансформация на седмична база: ще забелязваш как записът и дневникът ти помагат да дефинираш кой и какъв избираш да бъдеш.
  • Ще научиш кои са основните принципи на ума и ще можеш да ги използваш на практика.
  • В зависимост от прогреса ти, може да добавим още градивни стратегии чрез RTT терапия.