Фокусът на Бързата трансформационна терапия (RTT)

Фокусът на Бързата трансформационна терапия (RTT)

Основният фокус на RTT сесията е „обръщане назад във времето“ – осветяване и осмисляне на важни житейски ситуации и свързани с тях преживявания.