По житейския си път човекът преживява необозрим брой събития. Натрупаните впечатления от преживяното в сходни ситуации постепенно изграждат у него съответни убеждения – колко е ценен като човешко същество; колко е значим за другите; заслужава ли любов и какво трябва да прави, за да я постигне; какво получава от живота, какво може да очаква от него и пр.

Основният фокус на RTT сесията е осветяване и осмисляне на важни житейски ситуации и свързани с тях преживявания, които са оказали негативно влияние върху убежденията на клиента и върху начина, по който той присъства в света.

Например, припомнят се сцени от детството, в които родител крещи и критикува детето, че не се е справило с очакване или със задачи, неподходящи за крехката детска възраст. Тези спомени позволяват на клиента да разбере защо е израснал като тревожен и неуверен човек, който страда от болезнена липса на самочувствие и усещане, че каквото и да прави, никога не е достатъчно добър. Когато „види“ подобна ситуация по време на RTT сесия, клиентът с лекота започва да разбира как несъзнателно е поемал бреме, което не е било подходящо за него, без да има друг избор за действие. Разглеждането на ситуацията от тази нова гледна точка веднага освобождава клиента от оковите на придобитото в миналото чувство за вина и му дава възможност да разбере, че всъщност е изключително способен индивид, защото въпреки цялото бреме, което е било стоварено върху него, той е оцелял и е продължил напред. Когато осъзнае, че негативните изводи за собствените му способности не са били обективни, че те са били наложени от реалността, в която е трябвало да оцелява, клиентът може по-ясно да започне да оценява с колко много предизвикателства и трудности се е справил много добре. Тогава разбира, че неспособността на възрастните около него да решават собствените си проблеми, не е отражение на неговите качества като човешко същество. Това разбиране много бързо и ефективно възвръща самоуважението и увереността на клиента. Във времето след сесията с новите и градивни решения, които започва да взема, той се убеждава, че всъщност може да постига изключително добри резултати, защото е адаптивна и способна личност.

„Обръщането назад във времето“, ни помага да се освободим от тежките окови на миналото и да продължим напред по-цялостни и по-уверени в собствените си сили. Тази трансформация е един вълнуващ процес на осъзнаване, разбиране и преоткриване на себе си, на сдобряване с нас самите. Постигайки увереност, че имаме достатъчно добри качества и умения не просто да оцеляваме, а да се чувстваме страхотно, ние активно създаваме живота, който заслужаваме, и вървим напред с вдъхновение и вяра в себе си.