Тъга и скръб

Това са негативни емоции с различна интензивност, породени като адекватна реакция на нежелани събития; придружени са с усещането, че си обезкуражен, недоволен, нещастен или страдащ, защото ти се е случило нещо нежелано, неприятно или лошо/зло.

Какво е тъга?

Тъгата е най-разпространената негативна емоция (Изард, 2017, 301). Но тя е „много специфична емоция“, защото може да има и позитивен знак. Например, при определени обстоятелства тя може да е единствената адекватна реакция, която, ако се съпреживява с други хора, има обединяваща сила; понякога тя може да направи индивида „човечен“ по отношение на връзките му с другите хора (, 248).

Тъгата се предизвиква от различни причини, най-често това са отделянето и раздялата със семейството или със значим човек. Независимо дали е предизвикана от самота, разочарование, неуспех, отделяне или загуба, тази емоция понижава физиологичните функции, общия темп на живота и равнището на поведенческите прояви на субекта, който я изпитва (Джеймс и др., 2016, 182).

Преживява се като мъка, униние, липса на радост, отчаяние, огорчение или недоволство от измеренията на конкретна ситуация. Интензивното преживяване на тъга води до чувство за „тежест и болка“ в лицето или в гърдите, понякога – до психическа болка, по-остра от физическата (Изард, 2017, 252). Най-дълбока тъга и болка се предизвиква от смъртта на член от семейството или на близък приятел, което се преживява като необратима загуба (пак там, 249).

Какво е скръб?

Скръбта е сложна емоция (и чувство) – изтъкана е от дълбока тъга, мъка, отчаяние, униние и други свързани емоционални състояния, най-често предизвикани от тревожно очакване на нежелано събитие или от необратим загуба на нещо много ценно за субекта (например, раздяла с партньор или смърт на близък човек) (Кюблер-Рос и Кеслър, 2021).

Постоянната тъга или непреработената скръб са едни от определящите симптоми на депресивен епизод. Сходството между депресивните състояния и депресивните разстройства е наличието на тъга, мъка, усещане за празнота или раздразнително настроение, придружени от психофизиологични промени, които засягат способността на индивида да функционира в ежедневието си (Изард, 2017; Кюблер-Рос и Кеслър, 2021).

Справяне с тъга и скръб

При уязвими индивиди скърбенето може да продължи много дълго (месеци, дори години), което добавя допълнителен риск от страдание, чувство за безполезност, дори може да доведе до мисли или опит за самоубийство. Затова се счита, че дълбоката скръб (от раздяла), която продължава повече от 1-2 години, е тревожно разстройство и трябва да се лекува медикаментозно (DSM-5TM, 2013). Препоръчително е лечението да се съчетава с психологическо консултиране или психотерапевтична подкрепа. Хипнозата има доказана ключова роля за лечение на разстройство с продължителна скръб и свързаните с нея посттравматични симптоми.

Препоръчвам да прочетете по темата:
  • Дъглас Блок (2008). Думи, които лекуват тъгата. Издателство Анхира.
  • Елизабет Кюблер-Рос и Дейвид Кеслър (2021). За скръбта и скърбенето. Издателство Изток-Запад.

Започни сега своята промяна!
Бърза Трансформираща Терапия

Има интересен, лесен и вълнуващ начин да разбереш какво и защо те спира да създаваш и да живееш живота, за който мечтаеш. За да научиш повече, запази своя час за консултация още сега.